Styrelse och förtroendevalda

2017-års styrelse.

Styrelsen, från vänster till höger: Ulf, Åsa S, Lena, Annica, Margaretha, Elna, Göran och Åsa N. Saknas på bilden gör Tine.

Styrelse

Åsa Nilsson, ordförande

Göran Tilly, vice ordförande

Elna Magnusson, kassör

Tine Billing, ansvarig för Barn och Unga

Margaretha Svensson, ledamot

Åsa Svensson, ledamot

Ulf Malmberg, ersättare

Lena Narlin, ersättare

Annica Skoglund, ersättare

Valberedning

Maria Fermvik, sammankallande

Lars Axelsson

Anne Hansson

Revisorer

Gertrud Eriksson

Ally Grönvall

Rolf Andersson, ersättare

Marita Fransson, ersättare