Styrelse och förtroendevalda

Styrelsen, från vänster till höger: Margaretha, Maria, Carina, Åsa S, Elna, Eva, Åsa N & Lena. Saknas på bilden gör Tine

Styrelse

Åsa Nilsson, ordförande

Lena Narlin, vice ordförande

Elna Magnusson, kassör

Tine Billing, ansvarig för Barn och Unga

Margaretha Svensson, ledamot

Åsa Svensson, ledamot

Maria Fermvik, ersättare

Carina Jokela, ersättare

Eva Bengtsson, ersättare

Valberedning

Christer Narling, sammankallande

Anne Hansson

Revisorer

Gertrud Eriksson

Ally Grönvall

Rolf Andersson, ersättare

Monica Irskog, ersättare