Kontakt

Postadress:

Eslövs Teaterförening
c/o Lena Narling
Klövervägen
241 35  ESLÖV

Telefonkontakt:
Elna Magnusson
046-58797

E-post:
eslov.tf@riksteatern.se